Sinds begin 2019 is er een buurtpreventie team in Buchten actief. De elf leden lopen om beurten rondes en letten hierbij op veiligheid en leefbaarheid. Wat moet wel, mag niet en vooral: is het wellicht ook iets voor u?

Enkele jaren geleden is de Gemeente Sittard-Geleen gestart met het fenomeen buurtpreventie. De opzet bleek een succes en gaandeweg zijn er steeds meer wijken bijgekomen met een actief team. In februari 2019 is het team in Buchten van start gegaan.
De leden die toen gestart zijn, zijn enthousiast over het concept, het team en de ondersteuning vanuit de gemeente en handhaving.

Door de maatregelen rondom het Corona virus worden er momenteel maar zeer beperkt rondes gelopen. Enerzijds omdat ook de buurtpreventie zich aan de richtlijnen van het RIVM houdt. Anderzijds zijn in de meeste huizen mensen thuis waardoor het aantal inbraken drastisch verminderd en is de sociale controle nu erg hoog.
Na het opheffen van de regels wordt de inzet weer volop nodig. Het team is dan ook op zoek naar meer Buchtenaren die het leuk vinden om lid te worden en mee te lopen.

Geïnteresseerden worden niet zomaar in het diepe gegooid. Zij gaan eerst één of enkele keren mee tijdens een ronde met een ervaren lid. Besluiten ze dat ze lid willen worden en hun steentje willen bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid van Buchten volgen ze een korte cursus waarin uitgelegd wordt wat wel en niet de bedoeling is. Na afronding hiervan ontvangt men een certificaat en de officiële Buurtpreventie jas.

Aan geen van bovenstaande zaken zijn voor de deelnemer kosten verbonden. Wel wordt van elk lid verwacht dat hij/zij in ieder geval twee keer per maand samen met een ander lid een ronde loopt. Welke tijd, route en met wie wordt in overleg bepaald zodat het voor iedereen haalbaar is.

Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke buurtpreventie website waar men zich ook kan aanmelden:  https://www.buurtpreventiesittard-geleen.nl/

1 thought on “Buurtpreventie Team zoekt leden

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.