Update: In Buchten zal vrijdag 24 april het oud papier worden opgehaald. Zet het vóór 7.00 uur ’s ochtends aan de straat dat weet u zeker dat het wordt opgehaald!

Het is inmiddels al bijna anderhalve maand geleden dat voor het laats oud papier is ingezameld in Buchten. Voorheen werd dit gedaan door de verenigingen maar dit is sinds afgelopen maand overgenomen door RWM.

Door het ziekteverzuim onder medewerkers bij RWM is besloten de afvalstroom oud papier te schrappen uit de inzamelroutes. Dit kan goed thuis bewaard worden en zo wordt voorkomen dat ophaalrondes van GFT en restafval in het geding komen.

Inmiddels zijn nu ook diverse milieuparken, waaronder die in Born, gesloten. De ondergrondse papiercontainers, waarvan er op de markt in Buchten ook één staat, bieden maar een zeer beperkte inzamel mogelijkheid. Steeds meer inwoners plaatsen daarom alsnog hun oud papier en karton buiten in de tuin of aan de straat. Dit verslechterd het straatbeeld en levert mogelijk overlast op door wegwaaiend en nat geregend papier. Ook vreest de gemeente voor vandalisme door het in brand steken van dit papier.

Om bovenstaande risico’s te voorkomen heeft de gemeente RWM verzocht éénmalig een ophaalronde voor oud papier en karton uit te voeren. Deze zal plaatsvinden in de week van 20 april.
Iedereen wordt verzocht om tot die tijd het oud papier binnen te bewaren!

Zodra de definitieve datum bekend is waarop het oud papier in Buchten wordt opgehaald zal dit artikel worden geupdate.

Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat de ophaalstop van het oud papier tijdelijk is. Na het opheffen, of dusdanig versoepelen, van de Covid-19 maatregelen en de terugkeer van zieke medewerkers zal het reguliere ophaalrooster weer worden hervat.
Let hierbij wel op dat de data voor oud papier op de papieren afvalwijzer niet meer kloppen. Deze golden voor de ophaalrondes die werden uitgevoerd door de verenigingen. RWM zal in de toekomst op de vierde vrijdag van de maand, vanaf 7.00 uur ’s ochtends, het oud papier in Buchten ophalen.