De afgelopen jaren heeft BLOW-HN zich ingezet om de realisatie van het windmolenpark op het industrieterrein in Holtum tegen te houden. De afgelopen jaren leek het er een aantal keer op dat er toch drie windturbines geplaatst zouden worden.

Dinsdag 24 januari 2023 publiceerde BLOW-HN echter onderstaand bericht:

Vandaag uitstekend bericht ontvangen! De rechtbank in Roermond heeft besloten om de vergunning voor het bouwen van 3 windturbines op Holtum Noord in Sittard-Geleen te vernietigen!! Na 4 jaar strijd eindelijk resultaat geboekt als team BLOW-HN! Trots op ons team!

Het windmolenpark in Holtum lijkt hiermee dus definitief van de baan. De situatie ligt echter iets genuanceerder, en deze uitspraak betekend niet dat er definitief geen windmolens komen.

Op de gemeentewebsite is onderstaande tekst te vinden:

De rechtbank in Roermond heeft de omgevingsvergunning voor Windpark Holtum Noord vernietigd. Dat lag in de lijn der verwachting na de uitspraken van het Europese Hof (Nevele-arrest) en de Raad van State (Delfzijluitspraak) en de in november 2021 aangenomen motie in de gemeenteraad. De rechtbank heeft de gemeente wel opgedragen om de aanvraag van Engie opnieuw te behandelen. Hiertoe moet de gemeente met name de gevolgen voor de omgeving beter onderzoeken voordat een besluit genomen wordt over de aanvraag.

De omgevingsvergunning voor de aanleg van het windpark op het bedrijventerrein in Holtum Noord is in oktober 2020 verleend aan energiebedrijf Engie. Tegen dat besluit is een tiental bezwaren ingediend, waarover de rechtbank nu uitspraak heeft gedaan. 

Richtlijnen
De rechtbank oordeelt dat niet de juiste richtlijnen zijn toegepast om de gevolgen voor mens en natuur in de omgeving in kaart te brengen. Dat is een gevolg van de Delfzijluitspraak van 30 juni 2021 van de Raad van State. Bij de aanleg van een windpark moet sinds die uitspraak duidelijk worden onderbouwd waarom de gehanteerde normen voor dat specifieke windpark gelden. Sindsdien mogen geen  algemene richtlijnen  meer worden gebruikt. Dat mocht vóór de Delfzijluitspraak wel.

Het Rijk werkt al aan nieuwe regels, waarbij veel meer naar de specifieke situatie moet worden gekeken. Die zijn nog niet klaar. Gemeenten mogen wel eigen richtlijnen gebruiken. De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft echter in november 2020 via een motie aangegeven geen eigen regels op te willen stellen en te willen wachten op de nieuwe landelijke richtlijnen. Daardoor werd de aanleg van het windpark al uitgesteld.

Nieuw besluit
Desondanks hebben omwonenden de rechtszaak tegen de verleende omgevingsvergunning voor het windpark doorgezet. “Gezien de ontwikkelingen rondom de regels voor windparken, komt de uitspraak van de rechter in Roermond voor de gemeente niet als een verrassing”,  zegt verantwoordelijk wethouder Ivo Tillie (duurzaamheid). “Hoe we nu verder gaan, moeten we met Engie bespreken.”Bronvermelding coverfoto Mike Setchell on Unsplash