De gezamenlijke kerkbesturen van Born, Buchten, Holtum, Obbicht en Grevenbicht hebben de intentie uitgesproken tot samenvoeging van genoemde parochies volgens de richtlijnen van het bisdom Roermond. Daartoe is een fusieprojectgroep ingesteld om de parochiefusie voor te bereiden. De fusieprojectgroep bestaat uit één bestuurslid uit iedere parochie en werkt nauw samen met de parochiecomités vaste commissies, de en de parochievrijwilligers. Het federatiebestuur fungeert als opdrachtgever/stuurgroep van deze projectgroep.
De geplande fusiedatum is 1 januari 2023.

Hoorzittingen
De parochiebesturen vinden het belangrijk om alle parochianen mee te nemen in het fusieproces en daarom worden in week 46 worden twee hoorzittingen gehouden.

Alle parochianen en belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd voor deelname aan een van de drie hoorzittingen, die worden gehouden op:
Dinsdag 15 november om 20 uur, Gemeenschapshuis Buchten
Donderdag 17 november om 20 uur, Gemeenschapshuis Grevenbicht
Dinsdag 6 december, H. Martinuskerk Born

Van de hoorzittingen wordt een verslag gemaakt als onderdeel van de fusieaanvraag bij het Bisdom.
Medio december besluit onze Bisschop over de fusie, waarbij tevens de parochiekerk wordt aangewezen en de pastoor en het parochiebestuur worden benoemd. In de tussenliggende tijd wordt hard gewerkt aan een nieuwe structuur en bestuur voor de nieuwe parochie Born.

Viering nieuwe parochie
De start van de nieuwe parochie zal worden gevierd tijdens een parochiebrede viering op 1 januari 2023 om 10 uur in de H. Martinuskerk in Born.

Dan is de nieuwe (fusie)parochie een feit en worden de administraties samengevoegd en worden alle zaken overgedragen aan het nieuwe bestuur. De fusieprojectgroep streeft ernaar om de nieuwe parochie dan herkenbaar ‘in de lucht’ te hebben, in pastoraal en materieel opzicht; parochieblad; nieuwsbrief en website.

Achtergrondinformatie
De parochiefederatie Born bestaat uit de R.K.-parochies: H. Martinus te Born; H. Catharina te Buchten, H. Martinus te Holtum; H. Willibrordus te Obbicht, H. Catharina en het rectoraat HH. Petrus en Paulus te Papenhoven-Grevenbicht.

Sinds 1 oktober 2005 werken voornoemde parochies samen in clusterverband en vanaf 1 juli 2013 in federatievorm, onder één bestuur, bestaande uit twee leden vanuit ieder parochiecomité. Vanaf 1 januari 2023 zullen zij dus gezamenlijk één parochie vormen.

Bronvermelding tekst: Parochiefederatie Born
Afbeeldingsbron: Karl Fredrickson / Unsplash