Fanfare St. Jozef Buchten, opgericht in 1928, is de laatste jaren in “moeilijk vaarwater” terecht gekomen. Door de forse terugloop van het aantal leden en nauwelijks aanwas van onderaf ontstond er een onderbezetting, waardoor er niet meer als “volwaardige Fanfare” gefunctioneerd kon worden.

Er zijn talloze activiteiten ontplooid om het tij te keren, maar helaas zonder succes. Eind 2019 is reeds besloten dat men in 2020 zou stoppen met deelname aan concerten, concoursen, buitenoptredens etc. Het blaasorkest heeft vanaf januari 2020 geen repetities meer gehad en de drumband heeft als allerlaatste activiteit op 1 februari 2020 nog deelgenomen aan het NK voor slagwerkensembles en is daar Nederlands kampioen geworden.

Daarna kwam de coronacrisis, waardoor alles rondom de Fanfare, net als bij vele andere verenigingen, helemaal stil kwam te liggen. In augustus 2020 hebben de leden in een Algemene Ledenvergadering besloten dat de vereniging voorlopig verder gaat als “Fanfare zonder (muzikale) activiteiten”. De komende tijd zullen bestuur en leden werken aan een plan om te komen tot een waardig einde van een muziekvereniging met een rijk verleden. Buchten en de (verre) omgeving zullen in de toekomst niet meer de muzikale klanken van Fanfare St. Jozef horen.

Bestuur en leden bedanken iedereen die, op welke wijze dan ook, in het verleden ondersteuning of medewerking hebben verleend aan Fanfare St. Jozef Buchten

Bron tekst en afbeelding: Fanfare St. Jozef Buchten