De parochie H. Catharina Buchten maakt deel uit van de Parochiefederatie Born. Pastoor Houwman -de pastoor van onze parochie- is dit jaar 25 jaar priester.

Op zondag 29 mei a.s. wil het Federatiebestuur dit heugelijke feit gedenken en wel in een plechtige Eucharistieviering waarin uiteraard de jubilaris, pastoor Houwman zal voorgaan.

Deze dienst vindt plaats in de Catharinakerk en wordt opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor H. Catharina Buchten.

De mis begint om 11 uur. Na afloop van de viering wordt de jubilaris een receptie aangeboden in het Pastoor Reijnenhuis, aanvang 13:00 uur.

Het Federatiebestuur nodigt alle inwoner van Buchten van harte uit bij beide gelegenheden aanwezig te zijn.Afbeeldingsbron: parochiefederatie Born;
Tekst: Ans Widdershoven