Op zaterdag 5 maart j.l. heeft het parochie comité H. Catharina Buchten goederen en geld ingezameld voor Oekraïne.

Op initiatief van Het Bisdom Roermond werden de parochies  gevraagd de kerk open te stellen tussen 10-14 uur.

Via de site van de Parochie Federatie Born naar de parochianen, onze vrijwilligers en mensen uit de verenigingen van Buchten werd deze oproep gecommuniceerd.

Er werden goederen gebracht o.a. veel kleding, verzorgingsartikelen zoals luiers, zeep, shampoo etc. en ook speelgoed o.a. door kinderen zelf uitgezocht. De collectebus werd ook goed gevuld!

Met behulp van een bestelbus, ter beschikking gesteld door ST. Vincentius uit Geleen werden de hulpgoederen van de gehele Parochiefederatie Born naar een verzamelpunt in Baexem gebracht.

Dit inzamelpunt is geopend door dhr. Bob Wouda, die in Kiev woont met zijn vrouw en 2 kinderen. Hij is speciaal terug naar Limburg gekomen om hulpgoederen in te zamelen.

Veel dank voor het steunen van deze inzameling namens het Parochie comité H. Catharina Buchten.



Bron: tekst en afbeeldingen aangeleverd door parochiecomité H. Catharina Buchten.