In 1957 gaf harmonie St. Josef opdracht voor het maken van een dorpsfilm over het alledaagse leven. De film werd centraal vertoond en met de opgehaalde entreegelden werd de clubkas voor aanschaf van instrumenten gespekt.

Door Fanfare L’Union in Born werd eenzelfde opdracht uitgeschreven. Ook hier was het doel om het dagelijkse leven in de dorpen in beeld te brengen en daarbij zoveel mogelijk inwoners in beeld te krijgen. Deze inwoners willen natuurlijk bij vertoning van de films zichzelf zien. Dorpsfilms werden bij vertoning altijd zeer druk, vaak meerdere keren, bezocht. Bijna alle straten met hun bewoners in Born en resp. Buchten/Illikhoven uit 1957 komen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden in beeld. Verder zijn opnames gemaakt bij de kleuter, jongens- en meisjesschool en tijdens demonstraties door enkele verenigingen. Aan het einde van de films volgt de gebruikelijke optocht door het dorp waar bijna alle verenigingen aan deelnemen.

De originele super8 filmopnames werden bewaard door Het Archief De Domijnen en gedigitaliseerd en bewerkt door de filmmaker Paul Cuijpers uit Buchten. De filmbewerking bestaat uit beeldbewerking, het toevoegen van effectgeluiden en achtergrondmuziek en het inspreken van commentaar. Voor het verzamelen van de benodigde honderden namen van personen die in beeld komen werden een aantal oud inwoners uit Born, Buchten en Illikhoven benaderd.

Geen gemakkelijke opgave bij beelden die 63 jaar geleden werden opgenomen. Voor het achterhalen van de namen werden 4-5 maanden uitgetrokken waarbij vaak familieleden en kennissen werden geraadpleegd.

Uitgifte film
Het was oorspronkelijk de bedoeling om beide films in november 2020 voor een groot publiek gratis te vertonen. Helaas is dit door de corona-maatregelen niet mogelijk gebleken. De dvd’s of usb-stick’s  blijken echter een zeer gevraagd sinterklaas of kerstgeschenk te zijn.

De afgelopen tijd was het al mogelijk op voorinschrijving een DVD of USB-stick te bestellen.

De uitgifte van de bestelde dvd’s en usb-sticks van zowel “Buchten en Illikhoven in 1957” als “Born anno 1957” zal op zaterdag 28 november a.s. plaatsvinden in het gemeenschapshuis van Buchten, Kerkvonderen 9, tussen 15:00 en 16.30 uur. Tijdens de uitgifte dient u rekening te houden met de in het gemeenschapshuis getroffen verplichte corona maatregelen.

Heeft u er nog geen besteld?
U kunt nog tot 15 november 2020 een dvd of usb-stick bestellen via deze link. De prijs bedraagt per dvd € 12,95 en €  15,95 per bestelde usb-stick. Betaling contant bij het afhalen.
Van 14 november tot 13 december vindt bij modehuis de Ster Born, Koningstraat 1, de losse verkoop plaats waarbij een meerprijs van € 2,00 per stuk geldt. De opbrengst van de dorpsfilm is bestemd voor hospice Bronnerhof te Born.

Bron: https://www.bronnerhof.nl/