Ondanks de moeilijke tijd waarin we ons bevinden vanwege het Coronavirus zit de schutterij bepaald niet stil. Veel schutterijen hebben tegenwoordig marketentsters in hun geledingen en het Korps Mariniers, waarop het uniform van Sint Joseph Buchten is gebaseerd, telde tot het einde van de 19e eeuw eveneens marketentsters, die de manschappen in het leger verzorgden. Ze horen er dus gewoon bij!

Word jij één van de marketentsters?
De schutterij is op zoek naar geïnteresseerde dames uit Buchten en omgeving die in 2021 tenminste de leeftijd van 16 jaar bereiken c.q. bereikt hebben. Je ontvangt een uniform en verdere attributen in bruikleen van de vereniging.
In de maanden april t/m juli wordt er op maandagavond met de hele schutterij geoefend op “Het Anker” en natuurlijk neem je deel aan de, doorgaans, zes schuttersfeesten en aan eventuele festiviteiten in Buchten zelf.

Is je interesse gewekt meld je dan nu vrijblijvend aan bij secretaris Jo Ramakers, Klein Holtum 23, 6122 EG Buchten, telefoon 0651220996 of via [email protected].
De schutterij neemt dan binnenkort contact met je op, of je wordt, als de Corona voorschriften dit toelaten, uitgenodigd voor een informatieavond waarop we met alle geïnteresseerden gezamenlijk van gedachten wisselen over jullie uitmonstering, eventuele taakverdeling binnen de groep en verdere vragen die bij jullie opkomen. Pas daarna beslis je of je je daadwerkelijk wilt aanmelden.
Conform de statuten van de schutterij zal de ledenvergadering voor je lidmaatschap stemmen en als Corona het toelaat worden de marketentsters tijdens ons Patroonsfeest in onze parochiekerk geïnstalleerd.

Naast marketentsters is de Schutterij ook dringend op zoek naar muzikanten en (mannelijke) geweerdragers. Ook die kunnen zich uiteraard op bovenstaand adres melden.