Vandaag zijn de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. In Buchten kunt u van 7:30 tot 21:00 uur terecht in het Gemeenschapshuis.

U mag ook stemmen op een andere locatie in onze gemeente.

Heeft u nog andere vragen? Bekijk dan de pagina met informatie op de gemeentewebsite.