Na een afwezigheid van 2 jaar trekt, als de coronapandemie geen spelbreker is, de jaarlijkse Sacramentsprocessie weer door de straten van Buchten. Deze kerkelijke feestdag begint met een plechtige Hoogmis om 10.00 uur in de St. Catharinakerk, opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Catharina.

Aansluitend aan deze H. Mis zal omstreeks 10.45 uur de Sacramentsprocessie onder begeleiding van Schutterij St. Joseph en Muziekgezelschap Juliana Holtum uittrekken.

Naast de kinderen die vorig jaar de Eerste Heilige communie hebben gedaan willen wij alle kinderen van de school vragen om mee te gaan in de processie. Zij kunnen door hun aanwezigheid de processie tot een prachtige gebeurtenis maken. Dat geldt natuurlijk ook voor alle papa’s en mama’s en alle mensen van Buchten.

De route van de processie is: vanaf de kerk via Kerkvonderen, Dorpstraat, Keerweg. Oude Baan, Dorpstraat, en Kerkvonderen weer terug naar de kerk.
Onderweg zijn vier rustaltaren ingericht waar de zegen met het Allerheiligste zal worden uitgesproken, de Mariakapel, hoek Keerweg/Oude Baan, hoek Dorpstraat/Oude Steegweg en hoek Dorpstraat/Kerkvonderen. Dit zal worden opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als de bewoners langs de route de vlag zouden willen uitsteken ter verhoging van de feestvreugde. Ook verzoeken we de aanwonenden hun auto tijdens de processie niet op de weg te parkeren zodat de processie ongehinderd kan rondtrekken.

Dörpstreffe
Op 26 juni zal, nadat de Sacramentsprocessie door de straten van Buchten is getrokken, het “Buchter Dörpstreffe” weer plaatsvinden in en rond het Gemeenschapshuis bij de kerk.

Dit Dörpstreffe zal muzikaal worden opgeluisterd door de Sjöttekapel. U bent allen van harte uitgenodigd.