2022 wordt het jaar dat Vrouwen Vereniging Buchten haar diamanten jubileumfeest gaan vieren.

De huidige Vrouwen Vereniging Buchten is voortgekomen uit de Boerinnenbond Limburg, deze organisatie is in 1930 in het leven geroepen en de afdeling Buchten werd als een van de eerste 19 afdelingen opgericht in 1931.

In 1949 telde deze organisatie in Limburg 160 afdelingen. Tijdens W.O. 2 zijn de activiteiten voor onze vereniging gestaakt en de vereniging is weer her opgericht in maart 1962, alweer 60 jaar geleden dus.

Onder de jubilarissen 3 dames die vanaf de oprichting erbij zijn, 60 jaar lid, daarnaast zijn er een 8 tal dames 40 jaar lid van de vereniging en 2 dames 25 jaar lid.

Op 7 mei a.s. is er om 18.00 uur een h. mis uit dankbaarheid voor de levende en overleden leden van onze vereniging als aanloop naar het jubileum en tevens vanwege Moederdag in de H. Catharinakerk te Buchten.

Feest
Het feest gaat gevierd worden op zaterdag 21 mei in het Pastoor Reijnenhuis te Buchten met een interne huldiging van de jubilarissen. Vervolgens wordt hun een receptie aangeboden van 19.30-20.30 uur gevolgd door een feestavond voor alle familie, vrienden en dorpsgenoten.

We hopen een ieder die onze vereniging een warm hart toe draagt in ons gemeenschapshuis te mogen verwelkomen.

Vriendelijk uitnodigend, Het BESTUUR.

Artikel ingestuurd door Vrouwenverening Buchten
Coverafbeelding: Jasmine Bartel / Unsplash