Goede verlichting op de fiets is van levensbelang. Daarom is ook dit jaar weer de campagne “zet je licht aan!” van start gegaan.

Elk jaar vallen er in Nederland door ongelukken op of met de fiets veel doden (zo’n 30% van het totaal aantal verkeersdoden) en zwaar gewonden (ruim 60% van het totaal aantal zwaar gewonde verkeersslachtoffers). Dat komt neer op ongeveer 190 doden en ruim 13.000 zwaar gewonde slachtoffers per jaar!

De grootste kans op een ongeval is op wegen met een slechte infrastructuur. Op wegen waar het wegdek slecht is, boomwortels opkomen of er kuilen zijn vinden relatief veel eenzijdige fietsongelukken plaats (waar dus geen andere weggebruiker bij betrokken is). Doorgaande wegen zonder scheiding tussen rijbaan en fietspad én wegen met veel zijstraten zijn plaatsen waar relatief veel ongelukken tussen fietsers en automobilisten gebeuren.

Als tweede belangrijkste oorzaak voor fietsongevallen is een niet deugdelijke fiets. Remmen die niet goed werken of verlichting die kapot is of gewoon uit staat voeren hier de lijst aan.

De gemeente pakt op steeds meer plekken de weginrichting aan om het voor fietsers veiliger te maken. Een goed voorbeeld daarvan is de doorgaande weg tussen Born en Limbricht. Twee jaar geleden was dit een 80 km/u weg met fietsstroken langs de zijkant. Heel fijn voor de auto’s, maar het leverde vaak gevaarlijke situaties op met de naar schoolgaande jongeren op hun fietsen. Inmiddels zijn de fietspaden verbreed, is er een duidelijk scheiding tussen rijbaan en fietspad en is de maximum snelheid terug gebracht naar 60 km/u.

Op de kleine binnenwegen, zo ook in Buchten, wordt echter nog steeds een beroep gedaan op ieders gezonde verstand. Er zijn hier geen aparte fietspaden en veel zijstraten. In combinatie met de vele fietsers die naar school gaan en ’s avonds naar het sporten zijn er dagelijks mogelijk gevaarlijke situaties. Het is daarom van levensbelang dat de fietsers niet alleen opletten, maar ook goed zichtbaar zijn.

Daarom is er nu wederom de actie “Zet je licht aan!” gestart. In Buchten heeft het buurtpreventie team op diverse plaatsen waar veel fietsers komen de slagzin op de weg gespoten. Het idee erachter is dat men er dan aan herinnerd wordt om de verlichting aan te zetten.
Ook op scholen wordt er in deze tijd van het jaar extra aandacht besteed aan verkeersveiligheid, met name gericht op fietsers.
Later deze maand zal ook de politie gaan waarschuwen en bekeuren, met name op de aanrijroutes naar middelbare scholen. Het boetebedrag bedraagt €55,- maar daarvoor ontvang je tijdens deze actie dan wel nog een setje fietsverlichting.

NB: De gebruikte verf is op basis van kalk en zal na enige tijd vanzelf verdwijnen zonder milieuschade.